گیفت استاپ ، مرجع خرید انواع گیفت کارت
0
shopping-icon
انتخاب فیلتر

فیلترهاپاک کردن همه

کشور
دسته بندی
نوع کارت

محصولات فروشگاه

خرید گیفت کارت 100 لیری اپل apple آیتونز ترکیه | گیفت استاپ
100
TURKEY flag

گیفت کارت 100 لیری اپل ترکیه

تحویل 1 - 2 روز کاری
۲۶۰٬۰۰۰ تومان
خرید گیفت کارت 150 لیری اپل apple آیتونز ترکیه | گیفت استاپ
150
TURKEY flag

گیفت کارت 150 لیری اپل ترکیه

تحویل 1 - 2 روز کاری
۳۵۰٬۰۰۰ تومان
خرید گیفت کارت 200 لیری اپل apple آیتونز ترکیه | گیفت استاپ
200
TURKEY flag

گیفت کارت 200 لیری اپل ترکیه

تحویل 1 - 2 روز کاری
۴۶۰٬۰۰۰ تومان
خرید گیفت کارت 500 لیری اپل apple آیتونز ترکیه | گیفت استاپ
500
TURKEY flag

گیفت کارت 500 لیری اپل ترکیه

تحویل 1 - 2 روز کاری
۱٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
خرید گیفت کارت 50 لیری گوگل پلی googleplay ترکیه | گیفت استاپ
50
TURKEY flag

گیفت کارت 50 لیری گوگل پلی ترکیه

تحویل فوری
۱۹۵٬۰۰۰ تومان
خرید گیفت کارت 50 لیری ریزر گلد razergold  ترکیه | گیفت استاپ
50
TURKEY flag

گیفت کارت 50 لیری ریزر گلد ترکیه

تحویل فوری
۲۰۴٬۰۰۰ تومان
خرید گیفت کارت 80 لیری لیگ اف لجندز lol ترکیه | گیفت استاپ
80
TURKEY flag

گیفت کارت 80 لیری لیگ اف لجندز ترکیه

تحویل 1 - 3 ساعت
پیشنهاد ویژهخرید گیفت کارت 75 لیری نیتفلیکس netflix  ترکیه | گیفت استاپ
75
TURKEY flag

گیفت کارت 75 لیری نتفلیکس ترکیه

تحویل فوری
۲۸۷٬۰۰۰ ۲۸۴٬۱۳۰ تومان
خرید گیفت کارت 50 لیری نیتفلیکس netflix  ترکیه | گیفت استاپ
50
TURKEY flag

گیفت کارت 50 لیری نتفلیکس ترکیه

تحویل 1 روز کاری
۳۲۹٬۰۰۰ تومان
پیشنهاد ویژهخرید گیفت کارت 20 لیری استیم steam ترکیه | گیفت استاپ
20
TURKEY flag

گیفت کارت 20 لیری استیم ترکیه

تحویل فوری
خرید گیفت کارت 100 لیری گوگل پلی googleplay ترکیه | گیفت استاپ
100
TURKEY flag

گیفت کارت 100 لیری گوگل پلی ترکیه

تحویل فوری
۳۵۴٬۰۰۰ تومان
خرید گیفت کارت 100 لیری ریزر گلد razergold  ترکیه | گیفت استاپ
100
TURKEY flag

گیفت کارت 100 لیری ریزر گلد ترکیه

تحویل فوری
۳۶۴٬۰۰۰ تومان
پیشنهاد ویژهخرید گیفت کارت 100 لیری نیتفلیکس netflix  ترکیه | گیفت استاپ
100
TURKEY flag

گیفت کارت 100 لیری نتفلیکس ترکیه

تحویل فوری
۴۱۰٬۰۰۰ ۴۰۵٬۹۰۰ تومان
خرید گیفت کارت 150 لیری لیگ اف لجندز lol ترکیه | گیفت استاپ
150
TURKEY flag

گیفت کارت 150 لیری لیگ اف لجندز ترکیه

تحویل 1 - 3 ساعت
خرید گیفت کارت 280 لیری لیگ اف لجندز lol ترکیه | گیفت استاپ
280
TURKEY flag

گیفت کارت 280 لیری لیگ اف لجندز ترکیه

تحویل 1 - 3 ساعت
پیشنهاد ویژهخرید گیفت کارت 200 لیری نیتفلیکس netflix  ترکیه | گیفت استاپ
200
TURKEY flag

گیفت کارت 200 لیری نتفلیکس ترکیه

تحویل فوری
۸۱۷٬۰۰۰ ۸۰۸٬۸۳۰ تومان
پیشنهاد ویژهخرید گیفت کارت 50 لیری استیم steam ترکیه | گیفت استاپ
50
TURKEY flag

گیفت کارت 50 لیری استیم ترکیه

تحویل فوری
خرید گیفت کارت 250 لیری گوگل پلی googleplay ترکیه | گیفت استاپ
250
TURKEY flag

گیفت کارت 250 لیری گوگل پلی ترکیه

تحویل 1 - 3 ساعت
۸۵۸٬۰۰۰ تومان
خرید گیفت کارت 500 لیری لیگ اف لجندز lol ترکیه | گیفت استاپ
500
TURKEY flag

گیفت کارت 500 لیری لیگ اف لجندز ترکیه

تحویل 1 - 3 ساعت
خرید گیفت کارت 500 لیری گوگل پلی googleplay ترکیه | گیفت استاپ
500
TURKEY flag

گیفت کارت 500 لیری گوگل پلی ترکیه

تحویل 1 - 3 ساعت
۱٬۵۰۸٬۰۰۰ تومان